preloader
Edit

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

 НОВО: Дермални филъри Ellansé

За Ellansé ™

Ellansé ™ е уникален дермален филър за красиви и естествено изглеждащи резултати, които могат да бъдат трайни в продължение на 4 години, което премахва необходимостта от чести повторения. Това е първата дермална серия филъри с уникалната функция “Регулираща Дълготрайност “, така че можете да изберете колко дълго бихте искали резултатите да продължат.

Колагенът е един от най-важните естествени структури на кожата, с чиято помощ се поддържа подходящо стягане, еластичност и гъвкавост. С течение на времето, кожата постепенно губи способността си за естествено производство на колаген, което води до разпуснатост на кожата и образуване на бръчки и гънки по лицето.

Еllansé ™ използва естествената реакция на организма, за да стимулира образуването на собственно колагено тялото (neo-collagenesis) –възстановяване на свеж, младежки вид. Еllansé се различава от останалите дермални филъри по продължителния ефект и по пълното и контролирано резорбиране – Bio resorbability (STAT Technology ™). Това означава, че Ellansé ™ ще бъде напълно елиминиран от тялото ви, след като е постигната продължителността на желания от Вас ефект.

ellance-02

Какъв е съставът на Ellansé™ ?

Ellansé ™ е синтетичен дермален филър, който се състои от гелна водна основа от карбоксиметилцелулоза (CMC), в който плуват напълно гладки микросфери поликапролактон – polycaprolactone (PCL). Ellansé ™ е безопасен и клинично доказан продукт.

Съставен е от абсолютно гладки поликапролактонови микросфери, с размер 25-50 микрометра, хомогеннодиспергирани в карбоксилметил-целулозен гел-носител на водна основа.

Поликапролактон се използва в резорбируеми техирургични конци, раневи превръзки, адхезинно бариерни продукти, хемостатици, в козметиката за лице, ортопедични и други медицински продукти.

Карбоксиметилцелулозата се включва в състава на дермални филъри, раневи превръзки и системи за контролирано отдаване на лекарствени вещества.

Висококачествен слой колаген се формира около микросферите и в резултат поликапролактоновите микросфери образуват скеле за максимизиране на тъканната инфилтрация и допълнително изграждат дълготраен имплант от естествена тъкан около микросферите.

Уникалните напълно гладки микросфери са в основата на оптималната био съвместимост. Процесът на неоколагеногенеза при Ellansé е доказан с хистологичен и имуно хистохимичен анализ на кожна биопсия. След инжектирането му на животински модел 21 месеца след аплицирането, микросферите са все така налични, а колаген тип 3 се замества с по-едрия и по-стабилен колаген тип 1.

Карбоксиметилцелулозата има отличен профил на безопасност и е била използвана в дермални филъри, в оралната и лицево-челюстна хирургия в продължение на няколко десетилетия по целия свят. Карбоксиметилцелулозата се използува също и в редица други продукти, сертифицирани от Европейския съюз  и от Американската агенция по храните и лекарствата, в козметичната и фармацевтичната промишленост. Поликапролактонът и Карбоксиметилцелулозата са материали, които се елиминират напълно от организма след желаната продължителност на ефекта.