Рентгенови снимки

ПАНОРАМНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ (ортопантомография, ОПГ, OPG)

Показва общ изглед на челюстите, зъбите, синусите, назалната област и темпоромандибуларните стави.

Откриват се ретинирали или допълнителни зъби, болестни състояния на зъбите, костни аномалии, кисти, инфекции, полипи в синусите, отношението на зъбите спрямо синусите, възпалителни процеси на темпоромандибуларните стави и фрактури.

Видове панорамни снимки

STANDARD PANORAMIC – 9,3 s – 8.5 s
Снимка на цялата дентална арка и TMJ (temporomandibular стави). В детската версия се адаптира към морфологията на детето и времето спада до 8.5 сек.

HEMI PANORAMIC RIGHT – 6.5 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на дясната страна.

HEMI PANORAMIC LEFT – 6.5 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на лявата страна.

DENTITION – 8.8 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на разположението на зъбите (без temporomandibular стави).

RH SEMIARCH – 5.0 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на разположението на зъбите (дясна част).

LH SEMIARCH – 5.0 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на разположението на зъбите (лява част).

FRONTAL – 4.2 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на разположението на предните зъби (без моларите).

STANDARD PANORAMIC – 9,3 s – 8.5 s
Снимка на цялата дентална арка и TMJ (temporomandibular стави). В детската версия се адаптира към морфологията на детето и времето спада до 8.5 сек.

HEMI PANORAMIC RIGHT – 6.5 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на дясната страна.

HEMI PANORAMIC LEFT – 6.5 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на лявата страна.

DENTITION – 8.8 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на разположението на зъбите (без temporomandibular стави).

RH SEMIARCH – 5.0 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на разположението на зъбите (дясна част).

LH SEMIARCH – 5.0 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на разположението на зъбите (лява част).

FRONTAL – 4.2 s
Подобна на стандартната, но само по отношение на разположението на предните зъби (без моларите).

TMJ group

RHLH FRONTAL – 6.4 s
Фронтален изглед на напречното сечение на двете temporomandibular стави; тази снимка се нарича „фронтална”, защото е получена в резултат на задно-предна проекция на сниманата зона.

FRONTAL RH3 – 9.6 s
Подобна на фронталната, но само на дясната става. Три разреза под различни ъгли за да се получи най-добра представа за анатомията.

FRONTAL LH3 – 9.6 s
Подобна на фронталната, но само на лявата става. Три разреза под различни ъгли за да се получи най-добра представа за анатомията.

LATERAL  RHLH – 6.4 s
Латерален изглед (по протежение на дългата ос на мандибуларните кондили) на двете стави.

LATERAL RH3 – 9.6 s
Подобна на латералната, но само на дясната става. Три разреза под различни ъгли за да се получи най-добра представа за анатомията.

DUAL RHLH – 12.8 s
Фронтална и латерална снимка на дясната и лявата стави (общо 4 изгледа).

SINUS – 6.2 s
Линейно сканиране на черепа в задно-преден изглед на нивото на синусите.

SINUS RH – 2.6 s
Линейно сканиране на латерален изглед само на десните синуси.

3D приставка на Ортопантомограф „ Хиперион”

Допълнителната 3D приставка на Ортопантомографа Хиперион позволява  да бъдат визуализирани не само панорамния образ на цялото съзъбие, но и трето измерение на горна и долна челюст.

Способността на 3D приставката да изобразява трансверзалните разрези на дадено поле го прави изключително полезен в имплантологичната практика, защото предава радиографичната информация в реалните размери.

Докато традиционните стратиграфски панорамни изобразяващи техники продуцират между 2 и 4 двуизмерни разреза самостоятелно, 3D изображението показва вътрешната анатомична част на челюстта. Това означава, че при поставянето на имплантати в едната част на челюстта, редуцира нуждата от томографско сканиране на цялата челюст.

Преимущества:

  1. Инспекция на хирургичното поле – радиографското изображение се визуализира директно върху панорамната снимка. Поле на изображение: 5x4x14см
  2. Сигурност в измерванията :

1 : 1 на трансверзалните срезове с прецизност 0.15 мм пикселов размер.

  1. Имплантологичен шаблон :

след като виртуалния имплантат бъде поставен на желаното място,  разгледайте срезовете в реално време , за да сте сигурни че бъдещото поставяне на имплантата в челюстта ще се побере на желаното място. Персонализирайте шаблона за да подберете желаните от вас имплантологични сетове и надстройки.

Нашите доволни клиенти

Client Image
Client Image