Клинични случаи

 

Млада жена със силно нарушена зъбна естетика и функция.

Млада жена със силно нарушена зъбна естетика и функция.

Млада жена със силно нарушена зъбна естетика и функция.

Снимка преди лечението: (още…)

Пациентка със силно ронлив зъбен емайл

Пациентка със силно ронлив зъбен емайл

В резултат на ортодонтско лечение проведено в друг град, съзъбието е подредено, но зъбният емайл е станал ронлив. Пациентката се страхува да използва зъбите за да не ги разруши. (още…)

Пациентка с липсващи дъвкателни зъби и нарушена естетика на фронталните зъби

Пациентка с липсващи дъвкателни зъби и нарушена естетика на фронталните зъби

Пациентка с липсващи дъвкателни зъби и нарушена естетика на фронталните зъби.

Изработване на металокерамика със стъклено-опорни тела на горна и долна челюст. (още…)

Пациентка със силно разрушени предни зъби, липсващи молари, нарушена естетика

Пациентка със силно разрушени предни зъби, липсващи молари, нарушена естетика

Пациентка със силно разрушени предни зъби, липсващи молари, нарушена естетика.

Изработка на мералокерамичен мост на горна челюст. (още…)

Пациентка с множество обтурации и нарушена естетика

Пациентка с множество обтурации и нарушена естетика

Пациентка с множество обтурации и нарушена естетика на централните зъби горе и долу.

Изработка на фасети от чиста керамика Press. (още…)

Пациент с фрактура на централни зъби.

Пациент с фрактура на централни зъби.

Пациент с фрактура на централни зъби. Изработка на фасети от Press керамика. (още…)

Пациент със силно разрушени зъби в областта на фронта, липсващи дъвкателни зъби и усложнения.

Пациент със силно разрушени зъби в областта на фронта, липсващи дъвкателни зъби и усложнения.

Пациент със силно разрушени зъби в областта на фронта, липсващи дъвкателни зъби и усложнения вследствие на прекарано тежко заболяване, в областта на апикалната област.

Във фронталната област 1-ва горна челюст, съобразно естетиката, се изработват изцяло керамични корони (Press керамика). В дъвкателната област, на горна челюст, се изработват металокерамични мостове.

На долна челюст се изработва металокерамична конструкция със стъклени тела в дъвкателната област. (още…)

Пациент с парадонтоза втора степен с променен наклон на предни зъби.

Пациент с парадонтоза втора степен с променен наклон на предни зъби.

Пациент с парадонтоза втора степен с променен наклон на предни зъби. (още…)

Изработка на корони от чиста керамика Press + Ceram

Изработка на корони от чиста керамика Press + Ceram

Изработка на корони от чиста керамика Press + Ceram (още…)

Изработка на металокерамични мостове и снемаема термопротеза

Изработка на металокерамични мостове и снемаема термопротеза

Изработка на металокерамични мостове и снемаема термопротеза (още…)