Ортодонтски случаи

Ортодонтско лечение на струпване в горна и долна челюст, и последващо протетично лечение

Ортодонтско лечение на струпване в горна и долна челюст, и последващо протетично лечение

Пациент на 24 години със струпване в горна и долна челюст.

Пациентът посети „Дентална клиника – Д-р Ботев” за преглед и консултация. След направени ортопантомография (панорамна снимка) и телерентгенография и подробен анализ се изготви план на лечение -  първо ще бъде  проведено  ортодонтско лечение с последващо протетично лечение.

(още…)

Ортодонтско лечение на единадесет годишна пациентка

Ортодонтско лечение на единадесет годишна пациентка

Пациентка на 11г. дойде в клиниката за ортодонтска консултация и съставяне план на лечение.

Първоначалната ситуация беше струпване на зъбите в горен и долен фронт. Недоразвита горна челюст сагитално и трансверсално. Горе в ляво латералния инцизив е извън зъбната редица. Захапката във фронта е ръбцова. Оклузия клас II.

(още…)

Пациент с проведено двуетапно лечение

Пациент с проведено двуетапно лечение

Първи етап: със снемаемо апаратче в смесено съзъбие за разширяване на горна челюст и подобряване на захапката. Лечение 1 година и 6 месеца. (още…)

Лечение на струпване в горна и долна челюст и дълбока захапка

Лечение на струпване в горна и долна челюст и дълбока захапка

Пациентка на 30 години със струпване в горна и долна челюст и дълбока захапка.

Лечение с екстракция на  1.4 , 2.4 , 3.4 , 4.4

Преди: (още…)

Ортодонтско лечение на разстояния между зъбите и дълбока захапка

Ортодонтско лечение на разстояния между зъбите и дълбока захапка

15 годишна пациентка с разстояния между зъбите на горната челюст и дълбока захапка. Лечение с мобилен апарат без екстракции.

Снимка преди: (още…)

Ортодонтско лечение на струпване на фронта на горна и долна челюст, дълбока захапка

Ортодонтско лечение на струпване на фронта на горна и долна челюст, дълбока захапка

Пациентка на 17 години със струпване на фронта на горна и долна челюст, дълбока захапка.

Лечение с екстракция на 2.5 и 3.1 (още…)