“Ботев 64″ ООД спечели проект „Подкрепа и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“6

ное 4, 2020

“Ботев 64″ ООД спечели проект „Подкрепа и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“6

 

project

Проект и главна цел:

BG16RFOP002-2.073-24713-C01

 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, с главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Бенефициент:
АМБУЛАТОРИЯ ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – БОТЕВ 64 ООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 29.09.2020г.
Край: 29.12.2020г.