Клиника Ботев – Партньор на ОЗОК Инс

 Клиника Ботев – Партньор на ОЗОК Инс

През месец септември Клиника Ботев сключи договор с ЗД „ОЗОК Инс“ АД и вече имаме удоволствието да предложим пълно стоматологично обслужване на всички пациенти, които за избрали доброволно здравно осигуряване към ОЗОК Инс.

ОЗОК Инс

ЗД „ОЗОК Инс“ АД (старо наименование – „ОЗОК – Здравно застраховане” АД) е акционерно дружество, регистрирано през 2008г. под наименованието „Общинска здравноосигурителна каса” АД, с ЕИК 200140730. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.София, ул.“Атанас Далчев“ 93-96. Дружеството притежава лиценз № 523-ЗОД от 15.05.2008 г. за доброволно здравно осигуряване, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН).

От създаването си до м.август 2013г. Дружеството е предлагало на пазара следните продукти:

 • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
 • Извънболнична медицинска помощ
 • Болнична медицинска помощ
 • Допълнителни услуги
 • Възстановяване на разходи за медикаменти
 • Стоматологична помощ

Доброволно здравно осигуряване с Медицинска застраховка ОЗОК Инс

 Предимства за Застрахованите:

 • Достъпност и достатъчност на оказваната медицинската помощ, без необходимост от специални направления;
 • Своевременно извършване на Високоспециализирани и скъпоструващи изследвания, като ядрено магнитен резонанс, компютърна томография и други;
 • Свободен избор на лекар специалист и лечебно заведение на територията на цялата страна;
 • Улеснен и бърз достъп за консултации, изследвания и лечение от водещи лекари специалисти в най–добрите лечебни заведения в страната;
 • Директно записване на часове за прегледи и изследвания със съдействието на координатори на ЗД ОЗОК ИНС на територията на цялата страна по телефона;
 • Ограничаване на заболеваемостта, чрез извършване на ежегодни обстойни профилактични прегледи и изследвания, особено по отношение на най– разпространените и тежко инвалидизиращи социално-значими заболявания, като: артериална хипертония; артериосклероза; исхемична болест на сърцето и инфаркт на миокарда; мозъчен инсулт; захарен диабет; рак на маточната шийка; тумори на млечните жлези; рак на простатната жлеза; остеопороза; рак на дебелото черво;
 • Последваща своевременна постпрофилактична координация, диагностично уточняване и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи;
 • Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение в извънболничната и болничната медицинска помощ до решаването на даден здравословен проблем;
 • Постоянен контрол от нашите специалисти, върху качеството и обема на предоставяната медицинска помощ на застрахованите;
 • Покриване на медикаменти, консумативи, изследвания и лечение, които НЗОК не заплаща, вкл. Болнично лечение и Санаториално лечение, извън клинични пътеки на НЗОК;
 • Повишена информираност за правата Ви като основни участници в здравната система и възможностите Ви за достъп до нея.

 

Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.
Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.