Импланти Алфа-био (Alpha-Bio)

 Импланти Алфа-био (Alpha-Bio)

В продължение на повече от 25 години Alpha Bio Tec е лидер в разработването, производството и маркетинга на импланти, протетични елементи, биоматериали и разнообразие от стоматологичен хирургичен инстриментариум. Alpha Bio Tec вярва в процеса на улесняване на имплантологията, като в същото време произвежда най-високо качество продукти за световния пазар и предоставя на клиентите си възможно най-доброто обслужване.

Импланти Алфа Био

Системите импланти Alpha-Bio Tec предлагат идеално решение за удовлетворяване на всички нужди както на имплантолозите, така и на пациентите. Подходящи за всички видове кост, предлагащи голямо разнообразие от дължини и диаметри, имплантите Alpha-Bio Tec позволяват на стоматолозите да осигурят най-доброто лечение посредством възможност за прилагане на голямо разнообразие от хирургически процедури – от просто поставяне на имплант до комплексни процедури в сложни ситуации.

Освен изобретяването на спираловидния имплант, Alpha-Bio Tec има и други уникални разработки. Една от тях е NanoTecTM, която се ражда в резултат на дългогодишни интензивни изследвания. Това е специална повърхностна обработка на имплантите, която ускорява значително и подобрява остеоинтергационния процес, съкращава времето за лечение, помага за предпазване от усложнения и осигурява издържливост за години напред.

Натрупаните клинични данни показват, че имплантите на Alpha-Bio Tec постигат общ клиничен успех от 98.3% и 99.6% клиничен успех при използване на процедурата за незабавно натоварване.

Уникалните характеристики на имплантите Alpha-Bio Tec включват*:

++ по-добър контрол при поставяне;
++ по-голяма първоначална стабилност;
++ самонавиваща се способност;
++ самонарезна функционалност;
++ способност за кондензиране на околната кост при поставяне.

* Възможно е характеристиките на имплантите да варират при различните модели.

Имплантна повърхност Nanotec

Научни изследвания от цял свят са доказали, че постигането на подходяща повърхност на импланта е ключът към постигане на оптимална остеоинтеграция. Добре е документирано, че повърхностните характеристики на имплантираните материали  оказват силно влияние върху оздравителния процес и растежа на тъкани в близост
до повърхността на импланта.

Имплантите на Alpha-Bio Tec са изработени от титанова сплав Ti 6Al 4V ELI. Това е изключително здрав, устойчив и високобиосъвместим материал. Години на интензивна научно-изследователска и развойна дейност доведоха Alpha-Bio Tec до разработването на отличната за оптимизирана остеоинтеграция имплантна повърхност NanoTecТМ.

NanoTecTM е имплантна повърхност от хибриден тип и се постига чрез сложен процес, който включва пясъкоструй – на обработка с големи частици (20-40 микрона) и двойно топлинно ецване за създаването на микропори (размери 1-5 микрона). Този уникален процес създава висока диференциация на зоните по повърхността, увеличава триизмерната (3D) площ и по този начин позволява по-интензивна абсорбция на кръв и плазмени протеини директно в имплантните микропори веднага след поставянето на импланта.

Импланти Алфа БиоМикроструктурните свойства и микронаграпавеността на имплантната повърхност, получени чрез процесите на пясъкоструйно награпавяване и двойно киселинно ецване, значително влияят на динамичната омокряемост на имплантната повърхност по време на първоначалния контакт с приемащия организъм.

Усъвършенстваните технологии за третиране на повърхности в производствената база на Alpha-Bio Tec осигуряват унифициран процес на повърхностна обработка и прецизност.

Предимства на повърхностната обработка NanoTecTM:
++ повишен ранен BIC (контакт кост-имплант)
++ висок дългосрочен BIC
++ ускорен и подобрен процес на остеоинтеграция
++ повишена вторична стабилност
++ съкратен оздравителен период
++ висока предсказуемост

Оригиналният спирален имплант – SPI

SPI, водещият имплант на Alpha-Bio Tec, има ненадминати  самонавиващи  се  способности,  уникален спирален дизайн на тялото, възможност за пренасочване по време на въвеждането в костта и получава много висока първична стабилност, особено в много сложни клинични случаи. Изключителни резултати са демонстрирани при случаи на имедиатно  натоварване  и  имедиатно имплантиране. Препоръчителен е за мека кост (тип III и IV).

Имплант за класическа естетика – ICE

I.C.E. осигурява перфектни естетика и клинични резултати  за  всички  типове  кост,  от  най-простите  до  най-сложните  случаи.  Той  осигурява идеален баланс между висока първична стабилност и нежност към костта, което го прави много подходящ имплант за имедиатно имплантиране и натоварване.

Dual Fit имплант – DFI

DFI е специално разработен, за да предостави на денталните  лекари  един  сигурен  имплант,  подходящ за всички клинични процедури. С него се постига дългосрочна стабилност, която лесно се контролира по време на поставянето.

Стандартен имплант – ATID

ATID е стандартен цилиндричен имплант с уникален дизайн на тялото и сърцевината, който осигурява минимално налягане върху твърда кост, и следователно, е най-подходящ за използване при типове кост I и II

NEO – следващо поколение имплант, разработен от Alpha-Bio Tec – вижте повече тук

Системата NICE – усъвършенствано ново решение с тесни импланти за тънки алвеоларни гребени и ограничени пространства. Вижте повече тук

КАЧЕСТВО: Alpha-Bio Tec използва строга система за управление на качеството, която отговаря на най-високото ниво на стандартите за системи за качество. Продуктите на Alpha-Bio Tec имат разрешение за допускане на пазара в СAЩ и са „CE“ маркирани в съответствие с Директива 93/42/ЕИО и изменение 2007/47/ЕО. Alpha-Bio Tec отговаря на ISO 13485: 2003 и  на канадската система за медицински изделия за оценяване на съответствието (CMDCAS).

[trifonov-dates]

Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.
Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.