Клиника Ботев – Партньор на ДЗИ

 Клиника Ботев – Партньор на ДЗИ

През месец май Клиника Ботев сключи договор с „ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД и вече имаме удоволствието да предложим пълно стоматологично обслужване на всички пациенти, които за избрали доброволно здравно осигуряване към ДЗИ.

„ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД

Бизнес концепцията на Дружеството е създаване и реализация на комплексен пазарен продукт за здравно осигуряване, съобразен с най – новите европейски изисквания и стандарти за осигуряване на достъп до модерна, качествена и висококвалифицирана медицинска помощ. Нашите клиенти получават пълно съдействие по време на лечението, индивидуален подход и заплащане на ползваните здравни услуги.

Контролът на качеството на предлаганите медицински услуги и защита интересите на Осигурените лица е основна част от дейността на Дружеството.

 

ДЗИ – КОМПЛЕКСНО И КАЧЕСТВЕНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ:

Гарантиране на свободен избор и директен достъп на осигурените лица до медицински специалист или здравно заведение;

Осигуряване на навременна профилактика и лечение на социално-значими заболявания;

Предоставяне на пълен обем извънболнична и болнична медицинска помощ, както и свързаните с тях физиотерапевтични и рехабилитационни мероприятия;

Спестяване времето на нашите клиенти при решаване на здравословните им проблеми;

Гарантиране на доверие, спокойствие и сигурност при провеждане на лечението;

Защитаване правата на нашите клиенти в лечебните заведения;

Запазване на конфеденциалност на информацията, която сме получили при етапите на лечение;

Бързо възстановяване на средства за лечение по лични картови сметки на клиента;

 

ПРЕДИМСТВА НА ДЗИ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ:

 

ДЗИ Здравно осигуряване е част от Белгийската финансова група – КВС;

Изградена мрежа от над 200 лечебни заведения в цялата страна;

Покритието е валидно по време на командировка, отпуск и ваканция;

Съдействие и подкрепа от Здравен контакт център ДЗИ – национален телефон – 0700 11 555 в работно време от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа;

Разгъната клонова мрежа на територията на страната – 107 офиси;

Наличие на „Доверен лекар” във всяка Главна Агенция на ДЗИ – 29 Агенции

Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.
Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.