Тест за Candida в денталната област

 Тест за Candida в денталната област

CAT – диагностичен кит (орален тест за Candida), МИП Фарма ЕООД – Указание за употреба

1. Какво представлява CAT и за какво се използва

Тестът за Candida (CAT) представлява in-vitro диагностичен тест за доказване на най-честите причинители, които могат да предизвикат орална гьбична инфекция, например при остра орофарингеална кандидоза (coop), еритематозна орална кандидоза (протетичен стоматит, хронична или остра атрофична кандидоза), Candida-Perleche (ъглов стоматит), Candida-Cheilitis (инфекция на устните), Candida-Leukoplakie (хронична хиперпластична кандидоза на устната лигавица), участие на Candida при пародонтит.

CAT може да бъде поръчан в три варианта:

–                standard (1 щам Candida и общ брой Candida)
–                plus (5 щама Candida и общ брой Candida)
–                deluxe (повторен, съответно контролен тест за 5 щама Candida и общ брой Candida)

 

Щамове Candida, които ще бъдат изследвани:

Щамове Candida

CAT standard

общ брой Candida*

Candida albicans

CAT plus общ брой Candida*

* Сбор от всички доказани щамове Candida

С. glabrata С.krusei

С. tropicalis

С. parapsiiosis / metapsilosis / orthopsilosis

2. Как трябва да се използва CAT

За да се определят причинителите, със съдържащите се в комплекта стерилни хартиени щифта с лек натиск се правят щрихи върху местата, където се предполага наличие на гъбичката (вземане на проба). Тези места могат да бъдат например видими бели налепи, лигавица под зъбна протеза или възпален устен ъгъл. Възможно е също и вземане на проба от пародонтални джобове.

Използваните хартиени щифта след това се поставят в едно (сборна проба) или съответно в няколко (единични проби) контейнерчета за транспорт.

Използваният молекулярно-биологичен метод за диагностика не изисква културална течност. Приложеният формуляр за заявка трябва да бъде попълнен като бъде отбелязан и желания вариант на теста (standard, plus, deluxe). Контейнерчетата и формулярът за заявка се поставят в червената кутия и се изпращат до лабораторията на MIP Pharma GmbH с предварително обратно-адресиран и предплатен пощенски плик. Вие получавате резултата от изследването с указание за антигьбична терапия след около 10 работни дни по пощата. По желание, предварително известие може да Ви бъде изпратено по факс или e-mail при съответно отбелязване във формуляра за заявка.

3. Информация за лабораторната система за диагностика CAT

При лечението на орални микози установяването на съответния причинител е от ключово значение.

Тестът CAT е качествен и количествен анализ за доказване на причинители.

За диагностициране на микророганизмите се използва най-модерната технология в реално време Real-Time-PCR.

Диагностичният тест CAT на MIP Pharma GmbH означава висока чувствителност и отлична специфичност. С негова помощ цялата най-важна за лечението информация, получена от in-vitro диагностиката, е на Ваше разположение.

4. Начини на съхранение и допълнителна информация

Няма специални препоръки за съхранение и транспортиране. Срокът на годност е обозначен на дъното на диагностичния кит CAT.

Диагностичният кит CAT съдържа 2 червени кутии за транспортиране (всяка с по 4 контейнерчетата за транспорт с цветни капачки, 5 стерилни хартиени щифта и една инфо-карта „Вземане на проба и изпращане“), както и 2 формуляра за заявка, 2 плика за изпращане и 2 указания за употреба.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.
Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.