Тест за причинители на Пародонтит/Периимплантит

 Тест за причинители на Пародонтит/Периимплантит

РЕТ-Диагностичен кит (тест за причинители на пародонтит/периимплантит), МИП Фарма ЕООД – Указание за употреба

1. Какво представлява РЕТ и за какво се използва

Тестът за причинители на пародонтит/периимплантит (PET) е in-vitro диагностичен тест за доказване наличието на определени микроорганизми, които могат да бъдат свързани с възникването и развитието на пародонтит, съответно периимплантит.

Тестът РЕТ може да бъде поръчан в три варианта:

–                standard (3 патогенни микроорганизма и общ брой микроорганизми)
–                plus (9 патогенни микроорганизма и общ брой микроорганизми)
–                deluxe (повторен, съответно контролен тест за 9 причинителя и общ брой микроорганизми)

 

Микроорганизми, които ще бъдат изследвани:

PET standard

общ брой микроорганизми

Контролни щамове

Комплекс от микроорганизми*

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans

Аа-комплекс

Porphyromonas gingivalis

Treponema denticola

PET plus + standard

Tannerella forsythia

Prevotelia intermedia

Оранжев комплекс

Peptostreptococcus (Micromonas) micros

Fusobacterium nucleatum

Eubacterium nodatum

Оранжево-асоцииран комплекс

Capnocytophaga gingivalis

Зелен комплекс

# по Socransky et al. 1998

 

2. За какво се използва РЕТ

За установяване на микроорганизми в проби от болен венец. Преди вземането на пробата трябва да се отстрани супрагингивалната плака и мястото, от където се взема пробата, да се подсуши евентуално с лигнин. До дъното на джоба с помощта на пинсета се вкарва бързо един стерилен хартиен щифт (намира се в РЕТ-кита), задържа се там от 10 до 20 секунди и се поставя в контейнерчето за транспорт (големи количества кръв или гной могат да се отразят негативно на лабораторното изследване).

Лабораторните анализи могат да се поръчат като анализи на проби от отделни места (до четири отделни проби; необходимо е позициите при вземане на пробата да се обозначат във формуляра за заявка и да се вземат под внимание цветовета на капачките на контейнерчетата за транспортиране), или като обща сборна проба (напр. една проба може да включва няколко проби, изолирани от най-дълбоките джобове на всеки квадрант на засегнатия венец, които да се поставят в една общо контейнерче за транспорт). Контейнерчетата за транспорт от синята кутия се изпращат в предварително обратно-адресиран и таксуван плик до лабораторията за анализи на MIP Pharma GmbH. Вие ще получите резултатите заедно с препоръка за лечение до десет работни дни по пощата. По желание, във формуляра за заявка може да бъде посочен факс или електронен адрес за предварително известие.

3. Информация за лабораторната система за диагностика РЕТ

За клиниката и лечението на пародонтита или периимплантита роля играят не само различ­ните причинители, но също така и конкретното количество на индивидуално наличните причинители. Диагностичният кит РЕТ дава възможност за количествено и качествено доказване на микробните причинители. За определяне на микроорганизмите се използва най-модерната за момента технология – Real-Time-PCR (количествен анализ на ДНК в реално време). Допълнително чрез метода се определя общия брой на микроорганизмите, което позволява количествено определяне на всички възможни причинители в изследвана­та проба от пародонтит/периимплантит. Диагностичният кит РЕТ със системата за Real-Time-PCR анализ на MiP Pharma GmbH означава висока чувствителност, отлична специфичност и прецизна количествена оценка. С негова помощ цялата най-важна за лечението информация, получена от in-vitro диагностиката, е на Ваше разположение.

4. Начини на съхранение и друга информация

Няма специални препоръки за съхранение и транспортиране. Срокът на годност е обозначен на дъното на диагностичния кит РЕТ.

Диагностичният кит РЕТ съдържа по 1 синя кутия за изпращане (всяка с по 4 контейнерчета за транспорт с цветни капачки, 5 стерилни хартиени щифта и една инфо-карта „Вземане на проба и изпращане“), както и по 1 формуляр за заявка, 1 пощенски плик за изпращане и 1 Указание за употреба.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.
Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.